El Departament de Medi Ambient i Habitatge, amb la col·laboració del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, va desenvolupar durant l’any 2009 un intens procés participatiu, anomenat 2026.cat, per a l’elaboració de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya, tenint en compte els diferents sectors d’activitat i amb la voluntat d’arribar a tot el territori català. Aquest procés va néixer per donar suport a la presa de decisions mitjançant el debat, la deliberació i la informació compartida i té per objectiu garantir la implicació de la ciutadania per aconseguir traçar conjuntament la ruta de futur. La deliberació s’ha centrat en els grans reptes de sostenibilitat per al futur de Catalunya, i també en les actuacions necessàries per assolir un país sostenible a llarg termini.

Un altre dels aspectes del procés que cal destacar és la constitució del Consell Consultiu i de la Mesa Local, creats ad hoc per a l’elaboració i el seguiment de l’Estratègia. Paral·lelament al procés participatiu, s’ha establert un grup de treball interdepartamental que ha estat fonamental en l’avaluació i l’estret seguiment del procés d’elaboració de l’Estratègia, i ha facilitat el consens en el Govern de la Generalitat de Catalunya.