A més d’una anàlisi exhaustiva de la planificació vigent, l’elaboració de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya va basar-se en una sèrie d’estudis de diagnosi destinats a identificar els principals impactes socioambientals i reptes dels principals sectors econòmics del país. Aquests estudis proposen, de forma preliminar, quins podrien ser els indicadors més adequats per valorar l’avanç cap a escenaris més sostenibilistes dins de cada sector.

L’elaboració de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya va promoure una sèrie d’estudis de prospectiva sectorial mitjançant la representació de tres escenaris de futur dels indicadors estratègics plantejats en la fase 1. Aquests estudis també descriuen els instruments prioritaris per fer front als principals reptes socioambientals de Catalunya a partir dels resultats obtinguts en el procés participatiu.

L’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya ha prioritzat en tot moment la quantificació dels objectius estratègics juntament amb el càlcul d’externalitats en l’àmbit català. L’elaboració de l’estratègia es basa en els resultats obtinguts en una primera aproximació de càlcul de les externalitats actualment i amb prospectiva segons l’escenari de futur que es plantegi.
Data d'actualització:  27.10.2010