• Imprimeix

Desplegament i avaluació de l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya

Instruments de desplegament i implantació de l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya:

a. Plans d’acció departamentals de desplegament de l'Estratègia que identifiquen els instruments i les mesures prioritàries per assolir els objectius i el model de país sostenible que estableix l’Estratègia per a l’any 2026.

b. Pla Marc de Seguiment i Coordinació de l'Estratègia que integra els diferents plans departamentals.

c. Plans d'acció sobre temàtiques específiques que concreten accions prioritàries.

d. Desenvolupament de criteris per a la integració dels objectius i línies estratègiques de l'Estratègia en els plans, programes i textos legislatius del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Sistema de seguiment, revisió i avaluació de l’Estratègia:

a. Sistema d’indicadors elaborat en el marc de l’Estratègia que permet avaluar els progressos efectius realitzats i l’assoliment i l’actualització dels objectius estratègics.

b. Informe biennal de balanç dels progressos assolits en la consecució dels objectius estratègics i anàlisi prospectiva de noves necessitats i detecció de prioritats emergents.