• Imprimeix

Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya

Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya

 L’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya en l’horitzó 2026 és el full de ruta que fixa les línies i els objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a una economia segura, ecoeficient i de baix contingut en carboni, basada en l’eficiència en el consum de recursos i en la minimització dels impactes sobre la salut i el medi a Catalunya i al món.

El caràcter innovador i integrador que caracteritza l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya és la concreció i la quantificació dels objectius estratègics i el càlcul de les externalitats dels principals processos productius que es duen a terme a Catalunya. Aquests dos aspectes fan que l’Estratègia esdevingui un instrument eficaç de prospectiva i alerta de gran interès per a la presa de decisions i fonamenta la millora de la productivitat de l’economia catalana a través de la reducció de les externalitats.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Estratègia per al desenvolupament sostenible per Acord de Govern GOV/127/2010 de 31 d’agost amb l’objectiu de que sigui una veritable oportunitat per aportar solucions viables i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans en temps de crisi, garantir la necessària transició cap a una Catalunya sostenible i donar resposta als compromisos de Catalunya amb els mandats adquirits des de l’escala internacional fins a l’escala local.