Els ens locals i supralocals han destacat pel seu rol proactiu en el desenvolupament d'Agendes 21 i en la implantació de polítiques de sostenibilitat. Per l'experiència adquirida i per la seva capacitat d'incidir en els actors econòmics i socials del territori, els governs locals han d'esdevenir garants de la sostenibilitat al país. 

Context

L'Agenda 21 Local és un instrument amb què les autoritats locals treballen en associació amb tots els sectors de la comunitat per preparar els plans d'acció per aplicar la sostenibilitat a escala local.

El primer cop que es va esmentar l'Agenda 21 Local va ser en el capítol 28 de l'Agenda 21, el document de les Nacions Unides (ONU) acordat pels líders mundials l'any 1992 per promoure el principi del desenvolupament sostenible. Aquell document convida tots els municipis i les autoritats locals d'arreu del món a redactar i executar plans d'acció per al desenvolupament sostenible, en associació amb els sectors rellevants de la comunitat local.

Els reptes del desenvolupament sostenible requereixen una acció a escala local. L'Agenda 21 Local ha d'intentar que l'àmbit local sigui més sostenible i assolir una comprensió del context general de les nostres decisions individuals. Ha d'intentar fer més amb menys, ha d'emprar més les nostres capacitats i menys els nostres recursos, ha de ser més modesta amb les nostres demandes materials, però ha de demanar un medi ambient i una qualitat de vida millors. Ha de ser una iniciativa coherent, adreçada als conceptes i els principis del desenvolupament sostenible i de qualitat de vida, no només una col·lecció de simples projectes ambientals. Els municipis treballen per a la implementació de les seves Agendes 21 Locals mijtançant els plans d'acció corresponents. 

Antecedents

  • La Carta d'Aalborg (1994): a la Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles d'Aalborg (Dinamarca), l'any 1994, es va aprovar la Carta d'Aalborg. El compromís dels signataris consisteix a desenvolupar processos de l'Agenda 21 Local seguint els principis que estableix el document mateix. Com a part més remarcable d'aquests processos, hi ha l'elaboració d'un Pla d'acció local per a la sostenibilitat, que popularment també es coneix com a Agenda 21 Local. La Carta d'Aalborg ha estat signada per més de 2.000 autoritats locals de 64 països diferents, entre les quals n'hi ha més de 300 de catalanes. El document resta obert per signar-se de manera indefinida.
  •  La Carta de Lisboa (1996): un miler de representants d'autoritats locals i regionals d'arreu d'Europa es va reunir a la Segona Conferència Europea sobre Ciutats i Viles Sostenibles, a Lisboa, del 6 al 8 d'octubre del 1996. En aquesta conferència es va conèixer l'estat del procés Agenda 21 Local a 35 països d'Europa i es van identificar les necessitats de les autoritats locals en aquest procés. També es va valorar el progrés realitzat des que va tenir lloc la Primera Conferència a Aalborg i es van intercanviar idees i experiències de pràctica local i es van explorar les oportunitats de col·laborar amb altres comunitats europees en projectes comuns. La Conferència de Lisboa va estar enfocada a la implementació dels principis establerts en la Carta d'Aalborg, iniciant i portant a terme un procés Agenda 21 Local, i implementant el pla local de sostenibilitat.
  • La Declaració de Sevilla (1999): adoptada en la Conferència Euromediterrània de Ciutats Sostenibles celebrada a Sevilla l'any 1999, aquesta declaració té la finalitat d'agrupar els pobles i cultures del nord d'Àfrica, l'Orient Pròxim i Europa per integrar en la dinàmica generada per la Campanya de Ciutats Europees Sostenibles tots els avenços emanats de les iniciatives mundials a favor del desenvolupament sostenible.
  • La Conferència de Hannover (2000): reunió de les ciutats i els pobles cap a la sostenibilitat celebrada al febrer de l'any 2000 a Hannover. Va reunir prop de 1.500 representants de ciutats, empreses i ONG de 60 països dels cinc continents.
  • Aalborg + 10 (2004)

Accions de suport als ens locals

Des de fa temps, el Departament dóna suport a projectes locals innovadors i de caràcter exemplificador, especialment als que contribueixen a fer front al canvi climàtic, com el Pacte dels alcaldes i alcadeses, i que estan vinculats per facilitar la implantació de les Agendes 21 i/o que contribueixen al compliment dels objectius de l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya, a partir de la participació i el consens al territori. En aquest últim aspecte, cal destacar l'impuls que s'ha donat a la coordinació a través de la Mesa Local de l'Estratègia.

Data d'actualització:  27.05.2016