• Imprimeix

La Cimera de Johannesburg (2002)

La Cimera de Johannesburg (2002)

Deu anys després de la Cimera de Rio, en el marc d'un context socioeconòmic i polític internacional substancialment diferent, els acords subscrits pels responsables mundials durant la Cimera Mundial de Desenvolupament Sostenible de Johannesburg (2002) incideixen en la necessitat de fer un pas més en el procés de construcció de l'Agenda 21 i fer de l'acció un dels eixos d'actuació dels governs, de forma que els reptes del desenvolupament sostenible s'incorporin transversalment en l'acció governamental.

El Pla d'aplicació de Johannesburg

Els paràgrafs 75 i 146 del Pla d'aplicació de les decisions de la Cimera Mundial sobre Desenvolupament Sostenible estableixen que cada país ha d'assumir la responsabilitat principal del seu propi desenvolupament i impulsar estratègies basades en els principis de Rio, l'aplicació de l'Agenda 21, la Declaració del Mil·leni i el Pla d'aplicació de Johannesburg.

El Pla d'aplicació de Johannesburg estableix els objectius en relació amb el marc institucional per al desenvolupament sostenible. El pla presenta les mesures següents:

  • Adoptar noves mesures per enfortir els mecanismes institucionals per al desenvolupament sostenible a escala internacional, regional i nacional.
  • Reforçar el paper de la Comissió de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, incloent entre les seves funcions la revisió i el seguiment dels progressos assolits en l'aplicació de l'Agenda 21 i el foment de la coherència entre la seva aplicació, les diverses iniciatives i associacions.
  • Facilitar i promoure la integració de les dimensions ambiental, social i econòmica del desenvolupament sostenible en els programes de treball de les comissions regionals de les Nacions Unides.
  • Iniciar immediatament els passos per avançar en la formulació i l'elaboració d'estratègies nacionals per al desenvolupament sostenible i començar-ne l'execució a partir de l'any 2005.
Data d'actualització:  13.04.2009