• Imprimeix

La implementació de l’Agenda 2030

Per què són importants els ODS?

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides marca el full de ruta per als propers anys per avançar cap al desenvolupament sostenible. Aquesta agenda es concreta amb els ODS, amb una temporalització prevista fins l’any 2030, dels quals es deriven fites i indicadors que avaluen l’assoliment dels objectius proposats. Com que són objectius vàlids per a tots els països, alguns d’ells ja estaran d’entrada assolits a nivell de Catalunya, en canvi, d’altres ens ajudaran a orientar polítiques i accions per tal d’avançar cap a un major grau de sostenibilitat del país.

Altrament, els ODS, i en general l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, requereixen arquitectures de governança, que en molts casos ja estan constituïdes en el marc de les estratègies de desenvolupament sostenible gràcies al caràcter transversal i multinivell d’aquestes. A més, en el cas de Catalunya, l’Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (2010) i el posterior informe de balanç del grau de sostenibilitat tenen un paper clau com a base de punt de partida i per prioritzar els temes crítics pel país, perquè ja compten amb objectius estratègics quantificats a llarg termini i experiència en el seguiment i avaluació de progressos.

Per altra banda, tot i que l’implementació de l’Agenda 2030 està liderada pels estats membres de les Nacions Unides, és important la implicació dels governs regionals per enfortir i complementar la tasca dels propis estats o de les Nacions Unides a l’hora de d’aportar dades rellevants, així com de realitzar el desplegament, avaluació i monitorització dels ODS i de les seves fites i indicadors. L’existència d’indicadors a nivell regional i local permet identificar les necessitats específiques de cada territori i contribuir a la reducció de les desigualtats amb una gestió eficaç i eficient de la planificació i dels recursos.

Data d'actualització:  01.03.2017