• Imprimeix

Catalunya i els ODS

Participació de Catalunya a les Negociacions Intergovernamentals de l’Agenda 2030  de les Nacions Unides

En la resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible” (2015), l’Assemblea General de les Nacions Unides fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per implementar l’Agenda 2030.

És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, mitjançant el Pla de Govern per a l’XI legislatura, aprovat el mes d’abril del 2016, es va comprometre a elaborar un Pla Nacional d’ODS, per assegurar la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, i un sistema integrat de fites i indicadors relatius als ODS de les Nacions Unides en matèria de sostenibilitat. 

El 14 de febrer de 2017 el Govern de Catalunya ha aprovat la creació d’una comissió interdepartamental per a l’elaboració del Pla. El disseny del Pla parteix d’una prova pilot dels objectius ambientals realitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i de l’informe “L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món” elaborat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS).

Data d'actualització:  28.02.2017