• Imprimeix

Desenvolupament sostenible

Desenvolupament sostenible

La Resolució “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”, aprovada per les Nacions Unides el passat mes de setembre, conté 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per avançar vers el desenvolupament sostenible a escala global amb un horitzó temporal fixat per a l’any 2030.

Catalunya s’ha anat dotant de diferents polítiques i instruments sectorials, alineats amb les directrius internacionals i europees, que han incorporat la sostenibilitat en la seva formulació i el seu desenvolupament, i han condicionat avenços significatius en aquest camp.

És en aquest context que l’any 2010 el Govern de Catalunya va aprovar l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya i actualment, el Govern treballa en l’elaboració d’un Pla Nacional i un sistema integrat de fites i indicadors relatius als ODS de les Nacions Unides en matèria de sostenibilitat, aplicats a Catalunya.

L’elaboració d’aquest Pla Nacional adquireix una significació molt important en la mesura que Catalunya ha de poder decidir i gestionar el present i el futur de la seva població i guiar la transició cap a un país sostenible.

Enllaços relacionats