• Imprimeix

Campanyes i exposicions

Una de les tasques principals del Departament és donar a conèixer les actuacions de millora del medi ambient que està duent a terme i promoure-hi la implicació ciutadana. Amb aquest objectiu utilitza diferents instruments de comunicació, entre els quals les campanyes publicitàries per a la sensibilització ciutadana i les exposicions.

En aquest espai de la web hi trobareu les diferents actuacions que en aquest àmbit fan les diferents unitats del Departament i els seus organismes adscrits.