• Imprimeix

Exemples d'avaluació ambiental

Projecte de reforç de la conducció principal d'una canonada d’aigua de 1,4 metres de diàmetre. Tram: Túnel del Coll de Balaguer. TM Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

El projecte de construcció d’una conducció d’aigua de reforç per al transport en alta s’ha modificat durant el procés d’avaluació ambiental i en el seguiment d’obra per tal que hi hagi el menor impacte ambiental i paisatgístic. Cal destacar que la infraestructura es troba en l’espai protegit La Rojala- Platja del Torn i és visible des de la carretera  N-340.

Un aspecte curiós és que, durant les inspeccions prèvies a l’emissió de la resolució d’impacte ambiental, es va veure que l’alternativa escollida, a banda de presentar un greu impacte ambiental i ser molt visible, afectava directament el que semblava ser un refugi de la guerra de 1936 -1939 no catalogat (després ha resultat ser un polvorí).

També que un altre dels trams afectava greument un barranc amb funció de connector ecològic. De la mateixa manera, la situació prevista del dipòsit regulador, el deixava exposat amb unes vistes molt impactants.

El Consorci d’Aigües de Tarragona tenia urgència per executar el projecte perquè el subministrament d’aigua no es veiés compromès. Així es va establir un procés de negociació entre el promotor i l’autoritat ambiental fins a arribar a una solució de consens.

Finalment, s’ha reconduït la traçada pel peu del talús de la N-340, s’ha preservat el polvorí,, que serà museïtzat, i s’ha integrat el dipòsit en el perfil del turó, mitjançant murets de pedra seca i talussos. Les zones afectades han estat revegetades amb plantes autòctones.

Restauració del tram al peu del talús de la N-340

Restauració del tram al peu del talús de la N-340

Integració paisatgística del dipòsit d'aigua

Integració paisatgística del dipòsit d'aigua

Exemples de gestió de terres, obres de condicionament de la C-51 entre El Vendrell i Valls

En la construcció de carreteres i altres infraestructures lineals que no poden adaptar-se al terreny de manera fina, un dels punts crítics és el balanç de terres. Aconseguir anivellar traçades en terrenys abruptes comporta moviment de grans volums de terres i sovint a una certa distància.

Això es fa amb moltes hores de grans  pales excavadores i de moviment de camions de gran tonatge. Per això, no només és car i lent ,sinó que a més consumeix molt combustible amb les emissions consegüents.

Per evitar que aquests desplaçaments siguin fora mida se solen agafar (préstecs) o dipositar (abocador) terres en proximitat. Fins i tot pot ser necessari substituir materials de rebliment si aquests no tenen les característiques mecàniques necessàries per a la infraestructura (préstec/abocador).

Aquestes actuacions s’han de fer amb cura per tal d’aconseguir que un cop tancat l’espai hi hagi una restauració ambiental i adaptació paisatgística perquè no es noti l’actuació.

Zona de préstec restaurada

Zona de préstec restaurada

Pedrera abandonada aprofitada com abocador i restaurada

Pedrera abandonada aprofitada com abocador i restaurada

Data d'actualització:  03.10.2016