• Imprimeix

Criteris per a la compensació dels impactes residuals

Per tal de millorar l’aplicació de les últimes fases de la jerarquia de mitigació, que permetrien assolir la No Pèrdua Neta o fins i tot un guany net, la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental assumeix l’objectiu d’integrar la compensació sistemàtica dels impactes residuals al procediment d’avaluació ambiental estratègica (AAE) i d’avaluació d’impacte ambiental (AIA), per tal que tots els agents implicats en normalitzin la seva aplicació.

Conseqüentment, s’han definit uns Criteris per a la sistematització de la compensació dels impactes residuals significatius i la integració de la No Pèrdua Neta en biodiversitat, que hauran de ser integrats en els procediments d’avaluació ambiental de tots els plans, programes i projectes.

Data d'actualització:  20.12.2016