• Imprimeix

No Pèrdua Neta de biodiversitat

La incorporació de l’objectiu de No Pèrdua Neta (No Net Loss) a l’avaluació ambiental a Catalunya correspon a la necessitat d’aturar la progressiva degradació de la biodiversitat i dels serveis i funcions que proveeixen els ecosistemes. Aquest objectiu, juntament amb l’aplicació de la jerarquia de mitigació, s’emmarca dins els principis ambientals de precaució i de “qui contamina paga”.