Jornada "L'avaluació ambiental estratègica: una eina per a fomentar la qualitat dels plans i programes"

6 de març de 2012 | Conclusions, presentacions dels ponents i d'altres continguts d'interès.