• Imprimeix

Participació de plans i programes

L'exercici de les funcions que regula la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, es regeix pel principi de corresponsabilitat de les diverses administracions públiques implicades en l'aplicació de la llei, i també per la participació efectiva de la ciutadania i dels grups interessats.

Aquesta pàgina ofereix les eines per facilitar la participació de plans i programes sotmesos a consulta en el marc de l'avaluació ambiental.

Accediu a l'eina de cerca i a la documentació ambiental dels plans i els programes que es troben en fase de consulta i efectueu les vostres aportacions a Enllaços relacionats.

 

Data d'actualització:  07.06.2010