• Imprimeix

Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC). Predicció dels nivells de pol·len

La XAC depèn de la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia) i mesura la diversitat i concentracions de grans de pol·len i d’espores de fongs presents a l’aire d’ambient exteriors.

 

La XAC disposa de mostrejadors que funcionen en continu obtenint concentracions mitjanes diàries de pol·lens i espores de fongs a l’atmosfera a 8 estacions en de mostreig: Barcelona, Bellaterra-UAB, Girona, Lleida, Manresa, Roquetes-Observatori de l’Ebre, Tarragona i Vielha.

 

  • Mèdica: conèixer els diferents tipus de pol·lens i espores presents a l’aire a cada moment de l’any i en diferents ambients és una eina que millora el diagnòstic i tractament de les al·lèrgies respiratòries i permet donar una informació que millora la qualitat de vida de les persones afectades. 
  • Altres: suggerir polítiques d’arbrat urbà i de cura de la vegetació que creix en ambients urbans i urbanitzats, per tal d’intentar minimitzar els possibles efectes nocius a la salut. Estudis de resposta de plantes amb flor i fongs a la dinàmica meteorològica i, a terminis de temps llargs, a estudis de canvi climàtic.

 

Setmanalment la XAC emet la previsió de nivells de pol·lens i espores al·lergògens, així com característiques de les plantes que produeixen les partícules al·lergèniques i la seva dinàmica al llarg de l’any.

Data d'actualització:  30.06.2011