• Imprimeix

Taula de la Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona

Constitució de la Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona

La Taula de Qualitat de l’Aire de la Conurbació de Barcelona pretén ser un òrgan transversal, transparent i holístic, on treballin conjuntament tots els sectors, agents socials, institucions i organismes públics i privats implicats o interessats en la reducció de la contaminació de l’aire que respirem.

Els membres de la Taula avaluaran la implantació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2020 (PAMQA); podran suggerir noves mesures i modificacions d’actuacions ja previstes en la planificació aprovada, pronunciar-se respecte de les propostes tècniques que es presentin i establir les sinèrgies necessàries per a l'execució de les mesures del pla.

Es va constituir el passat 19 d’Octubre del 2015, 3 mesos després de la petició de diferents agents i institucions en tenir participació en les mesures del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire.

La Taula ha de ser l’element que faciliti l’adaptació i l’encaix social del PAMQA i, amb la col·laboració dels sectors, agents i organismes, el doti de la màxima transparència, pluralitat i participació.