zuap

Autor: Albert Vazquez

Les zones urbanes d’atmosfera protegida són àrees urbanes densament poblades, amb nivells de qualitat de l’aire crítics a causa essencialment de les emissions del trànsit.

Formen part del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire i estan associades a la zona declarada de protecció especial de l’ambient atmosfèric; sense excloure que altres municipis fora d’aquesta zona puguin aplicar aquesta figura.

La delimitació d’aquestes zones ha de permetre l’aplicació d’actuacions i mesures destinades a millorar la qualitat de l’aire.

Es tracta d’una actuació obligatòria per als municipis de més de 100.000 habitants de la zona de protecció especial: Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet; i d’una figura opcional a la resta de municipis.

Als municipis de més de 100.000 habitants, és obligatori implementar les actuacions següents:

 1. La tarifació municipal de l’aparcament de zones blaves i verdes en funció de la contaminació i dels criteris dels vehicles nets aprovats pel govern de la GC:
  • Tarifació del 30% dels aparcaments públics l’any 2016
  • Tarifació del 100% dels aparcaments públics l’any 2017
 2. La reducció de la contaminació en zones escolars per garantir la qualitat de l’aire i la salut dels infants
  • Establiment de zones de trànsit baix a menys de 30 metres de les escoles:
   • El 30% de les escoles l’any 2015
   • El 70% de les escoles l’any 2017
  • Establiment d'un programa de peatonalització dels camins escolars.
 3. Intensificació de les actuacions que s'han d'executar durant els episodis ambientals de contaminació.
 4. Independentment d’aquestes actuacions, cada ajuntament pot implantar mesures locals i adaptades al seu municipi

Proposta guia ZUAP

Per tal de facilitar als municipis una metodologia que els permeti delimitar les zones urbanes d’atmosfera protegida dins del seu àmbit, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat una proposta de guia metodològica per a la implementació d’aquestes zones, acompanyada  d’una eina de càlcul adaptable a les peculiaritats de cada municipi. La guia s’ha fet amb les aportacions de diferents organismes i ajuntaments de la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, i inclou un exemple pràctic d’aplicació al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.

Es tracta d’una proposta que queda sotmesa i oberta a les observacions que puguin fer arribar els diferents municipis interessats a l’adreça: plansmilloraqa.tes@gencat.cat

Data d'actualització:  17.05.2016