mapa

A les grans conurbacions urbanes amb densitats de població elevades, s'hi produeix un volum intensiu de desplaçaments amb vehicles de motor tèrmic -fonamentalment dièsels- tant a vies urbanes com interurbanes. 

El Govern de la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els quaranta ajuntaments afectats pel Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a la Conurbació de Barcelona, horitzó 2020, treballen plegats per tirar endavant una política pública decidida, que permeti accelerar la necessària transformació del parc de vehicles tèrmic contaminant.

Els ajuntaments metropolitans estan desplegant una xarxa de recàrrega ràpida i gratuïta que arribarà a la trentena de punts a meitat del 2016, amb més de 400 punts de recàrrega lenta a aparcaments públics, i enllestiran la normativa  per a la instal·lació de punts de recàrrega vinculada al domicili.

 

Segons la DGT els vehicles L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 (turismes, furgonetes, camions, autocars, autobusos i motos) classificats en el Registre de Vehicles com a vehicle elèctric de bateria  (BEV),  vehicle elèctric d’autonomia estesa (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 km o vehicles de pila de combustible, dispossen de l'etiqueta 0 Blava. 

0 blau

Informació relacionada

Si el teu vehicle és eléctric amb l'etiqueta de "Vehicle ECO" obtindràs la gratuïtat dels peatges d’accés i trànsit dins la Zona declarada de protecció especial de l’atmosfera. 

Com obtenir el certificat de Qualitat de l'aire "Vehicle ECO" per vehicles?

El sistema d’obtenció és completament electrònic mitjançant el portal Ecovia'T que gestiona i opera el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Cal connectar-se a al portal Ecovia'T i:

  • Omplir el formulari en línia
  • Adjuntar la documentació tècnica requerida del vehicle.

    

La DG de Qualitat Ambiental verifica que es compleixin els nivells d’emissions i de tipus de combustible i/o propulsió elèctrica  i en cas de complir-los: 

  • S'efectua el registre del vehicle tipus turisme o furgoneta petita
  • S’ envia un correu electrònic confirmant l’alta al registre “Vehicle ECO”
  • El conseller de Territori i Sostenibilitat envia per correu l’etiqueta “Vehicle ECO” al sol·licitant
  • L’etiqueta "Vehicle ECO” s’ha de posar en un lloc visible del vehicle

 

Data d'actualització:  13.09.2017