La contaminació de l’aire segueix sent una preocupació pels seus efectes sobre la salut pública i el medi ambient. Des de fa anys s’estan adoptant mesures diverses, com el control de les emissions de substàncies nocives a l’atmosfera, la millora de la qualitat dels combustibles i les noves tecnologies. etc., que han contribuït a avançar i millorar; i sobretot, els últims anys, cal destacar l’elaboració de plans de millora de la qualitat de l’aire a diferents escales territorials.

Cal tenir present la component local de la contaminació atmosfèrica, i la seva afectació directa sobre la salut, això fa que moltes de les accions que s’hagin de emprendre hagin de realitzar-se en el mateix àmbit on es produeixen, per aquest motiu cal la col·laboració l’àmbit local alhora d’establir mesures.

En aquest sentit, es posa de manifest la necessitat de coordinació de les diferents administracions i agents implicats per abordar aquesta problemàtica des de totes les perspectives: científica, normativa, divulgativa i sensibilitzadora.

Els municipis, independenment de la seva població, poden realitzar un seguit de mesures per ajudar a millorar la qualitat de l'aire. A continuació es presenta un llistat de les actuacions proposades al municipis:

 • EL01. Reordenació dels diversos usos de la via pública
 • EL02. Millora del transport públic en col•laboració amb l’ATM
 • EL03. Foment de modes de transport no motoritzats
 • EL04. Distintiu ecològic en col•laboració amb Departament de Territori i Sostenibilitat
 • EL05. Compra o concessió verda per vehicles que operen pels ajuntaments (propis o concessions)
 • EL06. Foment del car-sharing i el cotxe compartit
 • EL07. Promoció de l’ús de motos i bicicletes elèctriques urbanes
 • EL08. Operacions de manteniment i millora de la xarxa viària
 • EL09. Evolució de la mobilitat municipal
 • EL10. Zones de càrrega i descàrrega prioritàries
 • EL11. Regulació dels horaris de distribució de mercaderies
 • EL12. Descontaminació de l'aire mitjançant sistemes de construcció fotocatalítics
 • EL13. Jerarquització viària dels municipis
 • EL14. Creació de Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP)
 • EL15. Regulació semafòrica amb priorització del transport públic
 • EL16. Increment del número de parades de taxi per evitar la circulació en buit
 • EL17. Promoció del canvi de combustible en la flota del taxi
 • EL18. Increment dels punts de recàrrega elèctrica de vehicles i motos
 • EL19. Inspecció de les emissions de l’obra pública
 • EL20. Adequació de les serres radials en el tall de peces a l’exterior
 • EL21. Millorar la recollida de runes i residus de la construcció
 • EL22. Ambientalitzar les obres i la maquinaria
 • EL23. Regulació de la climatització en comerços i serveis municipals
 • EL24. Seguiment de la indústria, combustió i cogeneració a nivell local
 • EL25. Informació a la població en mitjans de comunicació locals
 • EL26. Missatges ambientals a les PIV (pantalles d'informació variable)
 • EL27. Informació de la qualitat de l’aire a les webs municipals
 • EL28. Participació local en la difusió de campanyes de conscienciació de la contaminació de ciutat
 • EL29. Promoció local de la conducció eficient en col·laboració amb les autoescoles locals
 • EL30. Establiment de mesures exemplificadores de reducció de les emissions de contaminants de ciutat per part dels ajuntaments
 • EL31. Promoció camins escolars
 • EL32. Incorporar a les campanyes d’educació viària conceptes de contaminants de ciutat

 

Per a més informació sobre aquestes mesures es pot consultar el document del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric

Pels municipis de més de 100.000 habitants es proposen les següents mesures que poden realitzar per tal de milloraqr la qualitat del aire del seu municipi:

 • EL33. Limitació de la instal·lació de noves calderes de gasoil, carbó i biomassa
 • EL34. Protocol de coordinació amb la generalitat de les actuacions a executar durant episodis ambientals de contaminació
 • EL35. Identificació de zones urbanes d'atmosfera protegida (ZUAP)
 • EL36. Tarifació municipal de l'aparcament de zones blaves i verdes en funció del potencial contaminador dels vehicles
 • EL37. Reducció de la contaminació en zones escolars 

 

Per a més informació sobre aquestes i d’altres mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, podeu consultar el document.

Algunes de les mesures que es poden desenvolupar a nivell local juguen un paper fonamental a l’hora de resoldre la problemàtica existent però necessiten de l’impuls per part d’altres administracions implicades per poder-les dur a terme. Així, neix l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire més Net. Aquest Acord, aprovat a data del 7 de març del 2013, recull la preocupació per la qualitat de l’aire de les ciutats i pobles signatàries, i insta a les diferents administracions, dins del seu marc competencial, a desenvolupar, impulsar, aprovar i aplicar actuacions que ajudin a restablir la situació existent i arribar a assolir el nivell de qualitat de l’aire establert per la legislació vigent.

Actualment hi ha 24 ens locals adherits a l’acord, 15 dels quals dins la zona de protecció especial, a més de l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a suport institucional als ens locals.

Llistat de municipis que s’han sumat a l’acord:

 1. Ajuntament de Santa Maria del Corcó
 2. Ajuntament de Granollers
 3. Ajuntament de Caldes d'Estrac
 4. Ajuntament de Sabadell
 5. Ajuntament de Balsareny
 6. Ajuntament de Barcelona
 7. Ajuntament de Viladecans
 8. Ajuntament de l'Estany
 9. Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
 10. Ajuntament de Ripollet
 11. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
 12. Ajuntament de Tortosa
 13. Ajuntament de Montmeló
 14. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
 15. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
 16. Ajuntament de Castellbisbal
 17. Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
 18. Àrea Metropolitana de Barcelona
 19. Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
 20. Ajuntament de El Papiol
 21. Ajuntament de Terrassa
 22. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
 23. Ajuntament Santa Margarida i els Monjos
 24. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
 25. Ajuntament de Pallejà

 

Els ajuntaments de més de 100.000 habitants d’acord amb l’article 16 de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera han d’elaborar el seus Plans i programes d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire pel compliment i millora dels objectius de qualitat de l’aire, en el marc de la legislació sobre seguretat vial i de planificació autonòmica.

Els municipis que han de redactar els plans són:  Badalona, Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Sabadell i Terrassa.

En el procés de redacció dels plans de millora de qualitat de l'aire locals s'ha tingut con a punt de partida el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire. A destacar els municipis de Granollers i Sant Andreu de la Barca, que han elaborat els seus propis plans d'actuació de manera voluntària.

Actualment els municipis que han redactat el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire local són:

 1. Barcelona 
 2. Badalona
 3. Granollers
 4. Santa Coloma de Gramanet
 5. Terrassa

 

En fase de redacció es troben:

 1. L'Hospitalet de Llobregat
 2. Sant Andreu de la Barca
Data d'actualització:  14.07.2015