• Imprimeix

Administració

Els episodis de contaminació es declaren entre 2 o 3 dies l'any, com a ciutadania tenim l'oportunitat de contribuir a la millora de la qualitat de l'aire del nostre entorn seguint una sèrie de recomanacions: 

 • Informar a la població mitjançant campanyes de sensibilització
 • Intentar evitar desplaçaments innecessaris i especialment en hora punta, aplicant la flexibilitat horària, realitzant videoconferències o fomentant la possibilitat de treballar a distància
 • Promoure la mobilitat activa, fomentant els desplaçaments a peu, en bicicleta o qualsevol tipus de mobilitat activa
 • Fomentar que els treballadors comparteixin el vehicle privat per desplaçar-se a la feina
 • Als Plans de desplaçament d'empreses incloure mesures que fomentin la mobilitat sostenible dels treballadors
 • Adquirir una flota de vehicles nets
 • Introducció de missatges informatius relatius a la situació d'avís preventiu o d'episodi ambiental per alta contaminació a les PIV (pantalles d'informació variable)
 • Increment de l'oferta de transport públic
 • Regular aparcament per a no residents
 • Canviar finestra horària zones DUM
 • Regularització de la climatització en comerços i serveis municipals
 • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria (sols en cas d'episodi ambiental de contaminació per PM10)
 • Incrementar del reg de carrers de 2:00 a 4:00 h (sols en cas d'episodi ambiental de contaminació per PM10)
 • Increment del control de les activitats industrials de competència municipal (sols en cas d'episodi ambiental de contaminació per PM10)
 • Suspensió de qualsevol activitat potencialment generadora de pols (sols en cas d'episodi ambiental de contaminació per PM10)
 • Prohibir l'ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols (sols en cas d'episodi ambiental de contaminació per PM10)

 

Restriccions / Com afecten?

On es restringeix la circulació?

A partir de l’1 de desembre de 2017 durant la declaració d'un episodi ambiental amb restriccions de trànsit decretat per la Generalitat de Catalunya es restringirà temporalment el trànsit als turismes i furgonetes més contaminants.

La restricció afectarà l’espai delimitat per la Zona de baixes emissions de l'àmbit de les Rondes de Barcelona, corresponent als muncipis de Barcelona (excepte la Zona Franca-Industrial i el barri de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes) i L'Hospitalet de Llobregat i part de la resta de municipis limítrofs amb les Rondes (Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Adrià del Besós).Les rondes queden exceptes d'aquesta restricció.

Les rondes estan exemptes d'aquesta restricció.

Horari:  

Les restriccions de circulació dels vehicles més contaminants s’aplicaran els dies laborables de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres

Vehícles afectats: 

A la Zona intrarondes no podran circular els vehicles que no disposin del distintiu ambiental de la DGT.

Vehicles exempts:

Queden exempts d’aquesta restricció de manera permanent els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari).

Durant el 2017 queden exemptes les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro1, Euro2 i Euro3.

 

Data d'actualització:  27.10.2017