• Imprimeix

Salut

Com afecta a la meva salut la contaminació atmosfèrica?

Els principals contaminants són les partícules en suspensió (PM), l'ozó troposfèric (O3) i el diòxid de nitrogen (NO2). Aquests contaminants, depenent de la seva concentració en l'aire i els factors de risc d'exposició de les persones, poden tenir efectes perjudicials per a la salut a curt o a llarg termini.

Així, s'ha comprovat que la contaminació de l'aire incrementa els riscos de malalties respiratòries i cardiovasculars i de càncer de pulmó en la població. A més, l'any 2013 l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer va concloure que la contaminació de l'aire exterior és carcinògena per als humans.

Informació relacionada

Quines persones són més vulnerables a la contaminació de l’aire?

Els grups de persones més vulnerables a aquests efectes són les persones amb malalties respiratòries o de l’aparell circulatori, els nadons, els infants en edat preescolar i les dones embarassades.

D’altra banda, algunes persones grans poden ser també vulnerables degut a la disminució de la funció dels òrgans amb l’edat.

Tanmateix, hi ha una sensibilitat individual a la contaminació atmosfèrica, per la qual cosa les persones sensibles no constitueixen un grup homogeni de la població i els símptomes poden variar segons la persona.

 

Quins contaminants són més perjudicials per a la meva salut i quina és la seva afectació?

  • Les partícules en suspensió (PM) consisteixen en una complexa mescla de partícules líquides i sòlides de substàncies orgàniques i inorgàniques suspeses en l'aire. Aquestes partícules es classifiquen en funció del diàmetre aerodinàmic: les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) i les partícules en suspensió de menys de 2,5 micres (PM2,5). Les PM2,5 inclouen les anomenades partícules ultrafines, que tenen un diàmetre inferior a 0,1 micres.  Els efectes per a la salut de les partícules PM10 i PM2,5 es deuen tant a exposicions a curt termini (hores o dies) com a exposicions a llarg termini (mesos o anys). Les partícules més perilloses són les més fines ja que, en inhalar-les, poden arribar a les zones perifèriques dels bronquíols i alterar l'intercanvi pulmonar de gasos. Per tant, poden produir un augment d'afeccions respiratòries i cardiovasculars, com ara l'agreujament de l'asma i dels símptomes respiratoris, i un increment de la mortalitat per malalties cardiovasculars i respiratòries i per càncer de pulmó. A més, s'ha comprovat que l'exposició a PM pot afectar el desenvolupament pulmonar dels infants.
  • Els òxids de nitrogen (NOx) són un grup de compostos químics gasosos molt reactius. Els més importants són l'òxid nítric (NO) i el diòxid de nitrogen (NO2). La major part dels NOx s'emeten a l'atmosfera en forma de NO que s'oxida ràpidament a NO2. D'altra banda, el NO2 és la principal font dels aerosols de nitrats que constitueixen una part important de les PM2,5 i, a més, el NO2 en presència de la llum ultraviolada és la font principal de l'ozó troposfèric (O3). El NO2 a concentracions de curta durada és un gas tòxic que causa una important inflamació de les vies respiratòries. Així mateix, les exposicions a llarg termini es relacionen amb un increment dels símptomes de bronquitis en nens asmàtics.
  • L’ozó troposfèric (O3) és un gas incolor i invisible que es troba de manera natural a l'estratosfera, la capa de l'atmosfera més propera a la terra, i que ens protegeix de les radiacions de rajos ultraviolats, i a la troposfera (tram d'atmosfera situada entre el sòl i 10 km d'altura). És un contaminant que no s'emet directament a l'atmosfera, sinó que es forma a partir de reaccions químiques entre contaminants primaris com els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils.  Els efectes que l'ozó pot provocar sobre la salut de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca. També pot produir altres problemes respiratoris com una major incidència i un agreujament de l'asma, la reducció de la funció pulmonar i una inflamació de les vies respiratòries, que generi símptomes respiratoris i una alteració del rendiment. Els nivells elevats d'ozó també poden causar un increment de la mortalitat diària.

Informació relacionada

Puc sortir al carrer quan hi ha un avís preventiu o es declara episodi ambiental?

Com a criteri general, un episodi per alta contaminació no justifica mesures de confinament.

Tot i això, en cas que es produeixin episodis ambientals en els quals se superin determinats nivells de concentració dels contaminants a l’aire, es recomana adoptar mesures de precaució en funció de si pertanys o no a algun grup de població especialment vulnerable a la contaminació atmosfèrica i als nivells detectats.

Informació relacionada

Data d'actualització:  17.10.2017