• Imprimeix

Restriccions de trànsit

 Mapa: Ajuntament de Barcelona

Mapa: Ajuntament de Barcelona

Només per als diòxids de nitrogen (NO2).

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona és una àrea de més de 95 km2 que inclou la ciutat de Barcelona (excepte el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i la Zona Franca Industrial) i també engloba àmbits dels municipis circumdants de Sant Adrià de Besós, Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. La Ronda de Dalt i Litoral, però, queden excloses de la ZBE.

Les restriccions de circulació dels vehicles més contaminants tindran lloc en dies laborables de 7.00 a 20.00h de dilluns a divendres.

S’aplicaran a partir de l’1 de desembre de 2017, en cas que es declari un episodi ambiental per alta contaminació per diòxid de nitrogen (NO2). Els vehicles que tindran restringit el trànsit dins de la ZBE són:

 • Els cotxes que no tenen dret a distintiu ambiental (cotxes de gasolina matriculats abans del 2000 i cotxes dièsel matriculats abans del 2006)
 • Les furgonetes anteriors a Euro1 (matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994)

S’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2020, de manera permanent, tots els dies de l’any, a la ZBE, per a dies feiners de les 7h a les 20h. Els vehicles que tindran restringit el trànsit dins de la ZBE, de manera permanent, seran:

 • Els cotxes que no tenen dret a distintiu ambiental (cotxes de gasolina matriculats abans del 2000 i cotxes dièsel matriculats abans del 2006)
 • Les furgonetes anteriors a Euro1 (matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994)

S’ha fixat una exempció permanent, independentment del distintiu que tinguin, als:

 • Vehicles d’emergències (policia, bombers, ambulàncies).
 • Vehicles de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR)
 • Serveis essencials (mèdics i funeraris)


Igualment, s’ha establert una exempció temporal, independentment del distintiu que tinguin,  per a l’hivern 2017-2018 i que es revisarà a l’hivern 2018-2019, per als següents vehicles:

 • Motos (pendent que rebin el distintiu ambiental de la DGT).
 • Camions
 • Autocars i autobusos
 • Furgonetes Euro1, Euro 2 i Euro 3.

Segons el Decret d’Alcaldia per a l’activació de la Zona de Baixes Emissions Episòdica aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, amb data 9 de novembre de 2017, al seu article 8 “Funcions de la guàrdia urbana i d’altres agents competents”, s’exposa que Els agents de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) seran els encarregats de vetllar pel compliment de les restriccions de trànsit dels vehicles més contaminants establertes en aquest Decret d’Alcaldia, portant a terme un control aleatori dels vehicles que circulin per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona.

En cas d’episodi es limitarà la circulació dels taxis, sota criteris ambientals o amb limitació dels trajectes en buit en algunes zones.

L’Administració ha anunciat la voluntat de potenciar les ajudes que afavoreixin la renovació de taxis i vehicles comercials per models híbrids, elèctrics o de gas. També ha assegurat que a partir del 2019 no homologarà cap taxi més amb motor dièsel.

Tot i que els vehicles estrangers que es destinin a ser utilitzats en territori nacional, han de ser matriculats definitivament a Espanya. Aquesta obligació no és exigible fins que no hi hagi el corresponent desenvolupament reglamentari. Per tant, està previst que els vehicles de fora de l’Estat espanyol també constin al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, moment a partir del qual se’ls aplicaran les restriccions mediambientals.

Pel que fa als vehicles estrangers utilitzats pels turistes, fins que no es disposi d’un sistema harmonitzat europeu de classificació de vehicles en funció de les seves emissions, no els hi són aplicables les esmentades restriccions.

 

Les restriccions afecten d’igual manera que als vehicles de particulars. Es recomana a les empreses arrendadores de vehicles informar als seus clients d’aquestes possibles situacions i de les actuacions previstes per les diferents administracions en aquests casos.

Les grans àrees metropolitanes, com pot ser la de Barcelona, pateixen les emissions de gasos contaminants provinents de diverses activitats econòmiques, de les quals una part important (52% segons els inventaris d’emissions) són a causa del trànsit motoritzat. La contaminació de l’aire a la conurbació de Barcelona presenta valors superiors als límits establerts per la normativa.

Les mesures presentades pretenen reduir la presència d’aquests gasos —principalment el diòxid de nitrogen (NO2) .

Data d'actualització:  28.11.2017