• Imprimeix

Restriccions de trànsit

 Mapa: Ajuntament de Barcelona

Mapa: Ajuntament de Barcelona

Per a quins contaminants estan previstes les restriccions?

Només per als diòxids de nitrogen (NO2).

Què és la zona de baixes emissions (ZBE)?

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona és una àrea de més de 95 km2 que inclou la ciutat de Barcelona (excepte el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i la Zona Franca Industrial) i també engloba àmbits dels municipis circumdants de Sant Adrià de Besós, Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. La Ronda de Dalt i Litoral, però, queden excloses de la ZBE.

Quines hores afecten les restriccions?

Les restriccions de circulació dels vehicles més contaminants tindran lloc en dies laborables de 7.00 a 20.00h de dilluns a divendres.

A partir de quan s’aplicaran restriccions temporals al trànsit i a quins vehicles?

S’aplicaran a partir de l’1 de desembre de 2017, en cas que es declari un episodi ambiental per alta contaminació per diòxid de nitrogen (NO2). Els vehicles que tindran restringit el trànsit dins de la ZBE són:

 • Els cotxes que no tenen dret a distintiu ambiental (cotxes de gasolina matriculats abans del 2000 i cotxes dièsel matriculats abans del 2006)
 • Les furgonetes anteriors a Euro1 (matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994)

A partir de quan s’aplicaran restriccions estructurals de circulació, de manera permanent, per als vehicles més contaminants?

S’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2020, de manera permanent, tots els dies de l’any, a la ZBE, per a dies feiners de les 7h a les 20h. Els vehicles que tindran restringit el trànsit dins de la ZBE, de manera permanent, seran:

 • Els cotxes que no tenen dret a distintiu ambiental (cotxes de gasolina matriculats abans del 2000 i cotxes dièsel matriculats abans del 2006)
 • Les furgonetes anteriors a Euro1 (matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994)
 • Les motos i els ciclomotors anteriors a Euro 2 (majoritàriament els vehicles matriculats abans del 2003).

Quines són les excepcions per a què pugui transitar un vehicle restringit per una zona afectada? Quins vehicles estan exempts de les restriccions al perímetre de les rondes en cas d’episodi de contaminació?

S’ha fixat una exempció permanent, independentment del distintiu que tinguin, als:

 • Vehicles d’emergències (policia, bombers, ambulàncies).
 • Vehicles de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR)
 • Serveis essencials (mèdics i funeraris)


Igualment, s’ha establert una exempció temporal, independentment del distintiu que tinguin,  per a l’hivern 2017-2018 i que es revisarà a l’hivern 2018-2019, per als següents vehicles:

 • Camions
 • Autocars i autobusos
 • Furgonetes Euro1, Euro 2 i Euro 3.

Com es controlarà que els cotxes vetats no circulin?

Segons el Decret d’Alcaldia per a l’activació de la Zona de Baixes Emissions Episòdica aprovat per l’Ajuntament de Barcelona, amb data 9 de novembre de 2017, al seu article 8 “Funcions de la guàrdia urbana i d’altres agents competents”, s’exposa que Els agents de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) seran els encarregats de vetllar pel compliment de les restriccions de trànsit dels vehicles més contaminants establertes en aquest Decret d’Alcaldia, portant a terme un control aleatori dels vehicles que circulin per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona.

La restricció afecta els taxis i els autònoms?

En cas d’episodi es limitarà la circulació dels taxis, sota criteris ambientals o amb limitació dels trajectes en buit en algunes zones.

L’Administració ha anunciat la voluntat de potenciar les ajudes que afavoreixin la renovació de taxis i vehicles comercials per models híbrids, elèctrics o de gas. També ha assegurat que a partir del 2019 no homologarà cap taxi més amb motor dièsel.

Què passa amb els vehicles de fora de l’Estat espanyol? Afecta els turistes?

Tot i que els vehicles estrangers que es destinin a ser utilitzats en territori nacional, han de ser matriculats definitivament a Espanya. Aquesta obligació no és exigible fins que no hi hagi el corresponent desenvolupament reglamentari. Per tant, està previst que els vehicles de fora de l’Estat espanyol també constin al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, moment a partir del qual se’ls aplicaran les restriccions mediambientals.

Pel que fa als vehicles estrangers utilitzats pels turistes, fins que no es disposi d’un sistema harmonitzat europeu de classificació de vehicles en funció de les seves emissions, no els hi són aplicables les esmentades restriccions.

 

La restricció afecta les motos?

Si, a partir de l’1 de desembre de 2018,  en cas que es declari un episodi ambiental per alta contaminació per diòxid de nitrogen (NO2), les restriccions de circulació a la zona de baixes emissions s’aplicaran a les motos i als ciclomotors anteriors a Euro 2 (majoritàriament els vehicles matriculats abans del 2003).

Com afecten les restriccions als vehicles de lloguer?

Les restriccions afecten d’igual manera que als vehicles de particulars. Es recomana a les empreses arrendadores de vehicles informar als seus clients d’aquestes possibles situacions i de les actuacions previstes per les diferents administracions en aquests casos.

Quin tipus de contaminació pretenen reduir aquestes mesures?

Les grans àrees metropolitanes, com pot ser la de Barcelona, pateixen les emissions de gasos contaminants provinents de diverses activitats econòmiques, de les quals una part important (52% segons els inventaris d’emissions) són a causa del trànsit motoritzat. La contaminació de l’aire a la conurbació de Barcelona presenta valors superiors als límits establerts per la normativa.

Les mesures presentades pretenen reduir la presència d’aquests gasos —principalment el diòxid de nitrogen (NO2) .

Data d'actualització:  12.06.2018