Campanya apaga el motor

 

Campanya creada per conscienciar que cal apagar el motor quan el cotxe està aturat sense circular, per tal de disminuir la contaminació i el soroll. Aquesta campanya ens informa en quines circumstàncies s'ha d’apagar el motor, dóna dades significatives sobre l’estalvi de combustible, i explica que els principals contaminants que surten dels tubs d’escapament són els òxids de nitrogen (NOX ) i partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10). També es pretén fomentar i potenciar el sistema STAR-STOP en els vehicles nous.  

El transport motoritzat suposa la font més important de contaminació atmosfèrica i acústica a la que estan sotmesos els ciutadans dels 40 municipis declarats zona de protecció especial i en els que hi viuen prop de 4,7 M d’habitants, el que suposa el 60% de la població de Catalunya.

Atès que aquests fets no són prou coneguts, un segon objectiu d’aquesta campanya és conscienciar als conductors dels impactes ambientals dels motors de combustió i de les possibilitats que tenen de disminuir-los apostant per una mobilitat més sostenible.

Data d'actualització:  15.10.2015