Barcelona

L’Acord polític és el marc d’actuació establert per les diferents administracions implicades (Estat, Generalitat, AMB i els diferents ajuntaments afectats) que ha de permetre definir un nou model de mobilitat sostenible, desenvolupant les accions i mesures del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020 i que tenen com a objectiu principal, la millora de la qualitat de l’aire, actuant en quatre línies estratègiques:

  • La Renovació del parc de vehicles.
  • La Identificació dels vehicles.
  • La Gestió de la mobilitat.
  • La Restricció amb alternatives.
Data d'actualització:  26.06.2017