• Imprimeix

Qualitat de l'aire al Camp de Tarragona

Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona

El Camp de Tarragona aplega la major concentració d'indústria química del sud d'Europa. 

Tarragona és la segona àrea metropolitana de Catalunya. És un territori molt dinàmic on viuen més de 600.000 habitants. La indústria coexisteix amb zones turístiques de la mediterrània i amb zones agrícoles. 

Aquests fets justifiquen que el Camp de Tarragona tingui un tractament singular pel que fa a la vigilància de la qualitat de l'aire, per preservar la salut de les persones i el control de l'activitat industrial.