• Imprimeix

Episodis ambientals de contaminació atmosfèrica

NO_Episodis

Avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació per partícules PM10 (26/10/2016) 

 

Un episodi ambiental és una situació atmosfèrica en què la concentració de contaminants és més elevada i les condicions de dispersió i ventilació són nul·les o molt baixes. Aquest fet provoca que augmentin els nivells de contaminació atmosfèrica, especialment, els contaminants urbans (òxids de nitrogen i partícules en suspensió) per sobre dels valors límit establerts per legislació europea de qualitat de l’aire. Aquestes situacions es donen principalment a les zones urbanes densament poblades, declarades zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.