• Imprimeix

Dades provisionals d'immissió dels punts de mesurament de la XVPCA

Avís: A l’entorn immediat de l’estació de Barcelona (Gràcia-St. Gervasi) s’estan fent obres que poden afectar als nivells de contaminació.

Les dades que es mostren a continuació són dades provisionals, que es troben en procés de validació. Per tant poden no ser correctes com a conseqüència del manteniment o anomalies en el funcionament dels equips.

L'eina de consulta de dades provisionals serveix per poder visualitzar i descarregar les dades enregistrades a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 
En aquest aplicatiu s'hi ha integrat també el càlcul del ICQA que es fa a partir de les dades de les estacions obtingudes amb mètodes automàtics. Aquest índex intenta donar un idea general de com és la qualitat de l'aire en un lloc sense necessitat de tenir coneixements tècnics. A més integra tots els contaminants mesurats que es mesuren en un punt. 

L'aplicatiu té les següents funcionalitats: 

  • Permet visualitzar les dades sobre un mapa i fer filtres per contaminants, tipus d'estacions, zones i municipis.
  • Descarrega un fitxer per poder ubicar les estacions sobre el mapa i visualitzar-les amb el GoogleEarth.
  • Dóna informació de cada punt de mesurament (ja sigui la ubicació, els contaminants que s'hi mesuren o les dates durant les quals ha estat activa), obté les dades diàries de cada estació i mostra un gràfic dels nivells dels diferents contaminants durant un dia.
  • Deixa triar les estacions per a fer el càlcul, en períodes setmanals, mensuals, trimestrals i anuals, i permet descarregar l'arxiu amb les dades històriques.
Data d'actualització:  17.12.2014