• Imprimeix

Xarxa de pluja àcida (XPA)

Xarxa de pluja àcida (XPA)

La pluja àcida es genera quan els òxids de sofre i nitrogen es transformen a l'atmosfera en els àcid sulfúric i nítric els quals, en combinar-se amb el vapor d'aigua atmosfèric, formen petites gotes d'aigua àcida. L'XPA és un projecte coordinat pel CREAF que forma part de l'XPVCA del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Actualment a Catalunya la pluja àcida no és un problema important. D'una banda, perquè gran part dels ecosistemes estan en sòls carbonatats i, de l'altra, perquè les freqüents pluges de fang també aporten alcalinitat als sòls i llacs, de manera que l'acidificació queda neutralitzada.