• Imprimeix

Consulta l'ICQA

Consulta ICQA

Es pot consultar l'Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) a partir de l'aplicatiu de dades on line, on hi ha una pestanya específica pel seu càlcul.

L'aplicatiu de dades de qualitat de l'aire permet calcular el valor de l'ICQA per a totes les estacions d'una única zona de qualitat de l'aire de Catalunya o per a les 15 zones definides, en un període setmanal, trimestral, mensual o anual.

En cas d'escollir el càlcul de l'ICQA de les estacions d'una única zona, el resultat és una evolució gràfica de l'índex per a cada estació i una taula de valors per dia amb el màxim, mínim i la mitjana.

Per altra banda, si s'escull l'opció de diverses zones, s'obté una evolució gràfica de l'índex per a casdascuna de les 15 zones de qualitat de l'aire de Catalunya i una taula de valors per a dia amb el màxim, mínim i la mitjana.

Data d'actualització:  02.01.2015