• Imprimeix

Recomanacions d’autoprotecció de Salut

D'acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a mesura preventiva cal que:

La població més vulnerable redueixi l’exercici físic intens, especialment a l’exterior. Es considera població vulnerable els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades. Per aquest motiu, cal que recomaneu als centres d’ensenyament, establiments residencials per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats esportives del vostre municipi, que redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos a l'aire lliure durant el període de superació del llindar d’informació d’ozó en aquest municipi.

1

La població més vulnerable eviti l’exercici físic intens, especialment a l’exterior, i que la població general redueixi l’exercici físic intens, també especialment a l’exterior. Per aquest motiu, cal que recomaneu als centres d’ensenyament, establiments residencials per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats esportives del vostre municipi, que evitin o redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos a l'aire lliure durant el període de superació del llindar d’alerta d’ozó en aquest municipi.

2

En cas de dubte o per a més informació: