• Imprimeix

Recomanacions d’autoprotecció de Salut

D'acord amb les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya com a mesura preventiva cal que:

La població sensible redueixi l’exercici físic intens, especialment a l’exterior. La població especialment sensible és qualsevol persona (infants i adults) amb problemes de cor o de pulmons.

Per aquest motiu, cal que recomaneu als centres d’ensenyament, establiments residencials per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats esportives del vostre municipi, que redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos a l'aire lliure durant el període de superació del llindar d’informació d’ozó en aquest municipi.

1

L’Agència de Salut Pública de Catalunya recomana que la població sensible eviti l’exercici físic intens, especialment a l’exterior, i que la població general redueixi l’exercici físic intens, també especialment a l’exterior.

Per aquest motiu, cal que recomaneu als centres d’ensenyament, establiments residencials per a les persones grans i entitats que organitzen activitats per a infants, gent gran o activitats esportives del vostre municipi, que evitin o redueixin les activitats que suposin esforços corporals intensos a l'aire lliure durant el període de superació del llindar d’alerta d’ozó en aquest municipi.

2

En cas de dubte o per a més informació: