• Imprimeix

Què és l'ozó troposfèric?

L'ozó es troba de manera natural a l'atmosfera. La seva concentració és màxima a uns 20 km d'altura, dins de l'estratosfera. És l'anomenada capa d'ozó, que protegeix els éssers vius de les radiacions ultraviolades (raigs UV) procedents del sol i, per tant, és beneficiosa per a nosaltres.

D'altra banda, l'ozó també es troba a la capa de l'atmosfera més propera a la superfície terrestre (l'anomenada troposfera, que comprèn el tram d'atmosfera entre el sòl i uns 10 km). Aquest ozó s'anomena ozó troposfèric i se’n fa seguiment mitjançant la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) perquè és un contaminant.

 

ozo

L'ozó troposfèric pot trobar-se en concentracions superiors a les habituals a l'atmosfera i, en aquest cas, pot ser considerat un contaminant atmosfèric.

L'ozó és un contaminant secundari, és a dir, no emès directament a l'atmosfera per una font, sinó format a partir de reaccions fotoquímiques (activades per la llum solar) entre contaminants primaris. Concretament, es forma ozó quan coexisteixen els òxids de nitrogen (NOx), els compostos orgànics volàtils (COV) i una radiació solar intensa al llarg d'un període de temps prou llarg (un mínim de diverses hores). Així, l'època típica dels màxims d'ozó coincideix amb la primavera i l'estiu. Els principals precursors de l'ozó (NOx i COV) s'emeten de manera natural o com a conseqüència de les activitats humanes.

L'ozó troposfèric d'origen natural es forma a partir dels òxids de nitrogen (NOx) presents de manera natural a l'atmosfera i dels compostos orgànics volàtils (COV) biogènics, però també per intrusions d'ozó estratosfèric o per descàrregues elèctriques d'una tempesta.

Informació relacionada

  Base temporal Valor
Valor objectiu per a la protecció de la salut (VOPS)

Màxim diari de les mitjanes 8-horàries mòbils

120 µg/m3
Es pot superar màxim 25 dies/any en mitjana de 3 anys
Objectiu a llarg termini per a la protecció de la salut (OLTPS) Màxim diari de les mitjanes 8-horàries mòbils 120 µg/m3
Valor objectiu per a la protecció de la vegetació (VOPV) AOT40 de maig a juliol 18000 µg/m3·h de mitjana en un període de 5 anys
Objectiu a llarg termini per a la protecció de la vegetació (OLTPV) AOT40 de maig a juliol 6000 µg/m3·h
Llindar d’informació 1 hora 180 µg/m3
Llindar d’alerta

1 hora

240 µg/m3

 

Els efectes que l'ozó pot provocar sobre la salut de les persones són tos, irritacions a la faringe, el coll i els ulls, i dificultats respiratòries com la gola seca.

També pot produir altres problemes respiratoris com una incidència més gran i un agreujament de l'asma, la reducció de la funció pulmonar i una inflamació de les vies respiratòries, que generi símptomes respiratoris i una alteració del rendiment.

Els nivells elevats d'ozó també poden causar un increment de la mortalitat diària.

 

Informació relacionada

Les reaccions que condueixen a la formació i destrucció de l'ozó són moltes i complexes, de manera que la concentració d'ozó en un lloc determinat depèn de diversos factors com la radiació solar, la temperatura i, sobretot, la concentració de precursors.

L'única manera efectiva de disminuir els nivells d'ozó superficial és evitant o reduint l'emissió dels seus precursors, els quals provenen majoritàriament del trànsit i de les indústries.

Data d'actualització:  24.04.2017