• Imprimeix

Què és la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric?

El Departament, en compliment de la Directiva 2008/50/CE adoptada en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, vigila els nivells d'ozó i dona informació pública en cas que se superin certs llindars.

 
Des del Servei de Vigilància i Control de l'Aire es vigilen permanentment els nivells d'ozó que mesuren les estacions de a la XVPCA, però a més, durant el període en què hi ha més possibilitats que els nivells d'ozó superin el llindar d'informació a la població i d'alerta, es porta a terme la campanya de vigilància dels nivells d'ozó troposfèric a Catalunya.

La campanya es duu a terme entre maig i setembre perquè és quan se solen registrar aquestes superacions. És en aquesta època que les condicions meteorològiques (alta radiació solar, brisa intensa,...) afavoreixen la formació d'ozó troposfèric i quan es produeixen la majoria de superacions, tal com es veu en el gràfic següent.

 


Durant aquest període hi ha permanentment una persona de guàrdia, matí i tarda, dissabtes i diumenges inclosos per tal de donar cobertura a les superacions que es produeixin per la tarda i en cap de setmana, ja que quasi totes les superacions del llindar d'informació tenen lloc després del migdia, tal com es veu en el gràfic següent.

Distribució mensual de les superacions del llindar d'informació a la població en 1h (1994-2003)

Distribució mensual de les superacions del llindar d'informació a la població en 1h (2004-2013)

Distribució horària de les superacions del llindar d'informació a la població en 1h (2004-2013)

Distribució horària de les superacions del llindar d'informació a la població en 1h (2004-2013)

S'informa a tots els Ajuntaments i Consells Comarcals que disposen d'una estació de mesurament, als Serveis Territorials, al Departament de Salut, a Protecció Civil, al Centre d'Emergències de Catalunya (CECAT), a la Diputació de Barcelona, als Centres d'Anàlisi, a TV de Catalunya i altres entitats que ho hagin sol·licitat prèviament. En cas de desitjar rebre els avisos de superacions, poden sol·licitar-ho a la següent adreça electrònica: vigilancia_ozo.tes@gencat.cat

En cas de superació del llindar d'informació o d'alerta, el Servei de Vigilància i Control de l'Aire envia per correu electrònic un avís. El comunicat es va renovant cada hora, en funció de l'evolució i magnitud de l'episodi d'ozó.

A més, aquests informes es publiquen a la web, així com un resum de les superacions d'aquests llindars per cada any i un resum de les superacions del valor objectiu a llarg termini per a la protecció de la salut humana. En aquesta plana s'indica el pronòstic per al dia actual.

Enguany es duran a terme pre-avisos al matí, tal i com es va començar a fer l'any 2013, en cas de què els models i les mesures de les quals es disposen per a dur a terme el seguiment indiquin la possibilitat de què se superi algun dels llindar establerts. Aquests pre-avisos contindran l’estat dels nivells d’ozó troposfèric i les recomanacions donades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Es difondran a través d'un correu electrònic als diferents interessats i es publicaran al web de la campanya d'ozó.

Com s'informa?

Davant les possibles superacions dels nivells establerts d'ozó cal seguir les recomanacions que indica l'Agència de Salut Pública de Catalunya a través del Canal Salut.

Informació relacionada

Servei de Vigilància i Control de l'Aire
Secció d'Immissions
Tel. 93 444 51 21 (de dilluns a divendres)
      93 495 83 44 (caps de setmana i festius)
Fax 93 419 31 45
a/e: vigilancia_ozo.tes@gencat.cat 

Data d'actualització:  14.05.2015