• Imprimeix

Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya

La campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric és un conjunt d’actuacions que es realitzen durant un període de l’any, en el qual s’intensifica la vigilància d’aquest contaminant.

El Departament, en compliment de la Directiva 2008/50/CE adoptada en el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire, vigila els nivells d'ozó i dona informació pública i recomanacions a la població, en cas que se superin certs llindars.

La campanya es duu a terme entre els mesos de maig i setembre, perquè és en aquesta època quan es produeixen les concentracions més elevades d’ozó, que poden donar lloc a  SUPERACIONS DEL LLINDAR D’INFORMACIÓ I/O ALERTA. Degut a les condicions meteorològiques (alta radiació solar, temperatura elevada, fenomen de transport de la marinada,...) que afavoreixen la formació d'ozó troposfèric.

Durant aquest període hi ha permanentment una persona de guàrdia, durant els 7 dies de la setmana, de 8 h a 21 h, per tal de donar cobertura a les superacions que es produeixin per la tarda i en cap de setmana, atès que gairebé totes les superacions del llindar d'informació tenen lloc a partir del migdia. 

Els gràfics mostren el comportament estacional i diari de les superacions dels llindars establerts.

Distribució mensual de les superacions del llindar d'informació a la població en 1h (2007-2016)

Distribució mensual de les superacions del llindar d'informació a la població en 1h (2007-2017).

Distribució horària de les superacions del llindar d'informació a la població en 1h (2007-2016)

Distribució horària de les superacions del llindar d'informació a la població en 1h (2007-2017)

  • A diari, es fa el pronòstic dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya per al dia en curs i per l’endemà.
  • En cas que els models i les mesures de les quals es disposen per dur a terme el seguiment indiquin que els nivells d’ozó troposfèric seran moderadament elevats, es formula un AVÍS PREVENTIU, abans del migdia. Aquests avisos contindran l’estat dels nivells d’ozó troposfèric i les recomanacions proporcionades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
  • En cas de superació del llindar d'informació i/o d'alerta es publica un AVÍS DE SUPERACIÓ. Aquests avisos contindran l’estat dels nivells d’ozó troposfèric i les recomanacions proporcionades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i s’aniran renovant cada hora, en funció de l'evolució i la magnitud de l'episodi d'ozó.

En general, a tota la població, a través de la web del Departament i de les xarxes socials, a la plataforma Twitter, a través de l’usuari @mediambientcat D’altra banda, s’informa als organismes següents per correu electrònic:

  • Ens locals (ajuntaments i consells comarcals) de la zona de qualitat de l’aire afectada
  • Protecció Civil i centres d’emergència
  • Serveis territorials del DTES
  • Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT)
  • Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
  • Centres d’Anàlisi integrats en l’XVPCA – Mitjans de comunicació (TV, ràdio i premsa local)
  • Altres entitats o particulars que ho hagin sol·licitat a vigilancia_ozo.tes@gencat.cat.

 

Data d'actualització:  18.04.2018