• Imprimeix

Llista de superacions i informes anuals

El valor objectiu per a la protecció de la salut humana és la concentració d’ozó que no s’haurà d’assolir en un moment determinat per tal d’evitar a llarg termini els efectes nocius sobre la salut humana. Per aquest valor objectiu s’ha establert que no haurà de superar el màxim diari de les mitjanes 8-horàries el valor de 120 μg/m³.

El llindar d’informació és la concentració d’ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut dels grups de població especialment vulnerables (persones amb malalties cardíaques o de l’aparell respiratori, els nadons, els nens en edat preescolar i les dones embarassades). Està fixat en una mitjana horària superior a 180 μg/m³.

El llindar d’alerta és la concentració d’ozó a partir de la qual una exposició de durada breu pot comportar un risc per a la salut que pot afectar el conjunt de la població. Està fixat en una mitjana horària superior a 240 μg/m³.

Servei de Vigilància i Control de l'Aire 
Secció d'Immissions
Tel. 93 444 51 21 (de dilluns a divendres)
      93 495 83 44 (caps de setmana i festius)
Fax 93 419 31 45
a/e: vigilancia_ozo.tes@gencat.cat 

Data d'actualització:  18.04.2018