Modelització anual NO2 2015

D’acord amb el conjunt de les dades diàries dels models de pronòstic de la qualitat de l’aire, es duu a terme una anàlisi anual de qualitat de l’aire. Es fan dos tipus d’anàlisi, una del domini de tot Catalunya amb una resolució espacial de 3x3 km2 i una altra que engloba la Zona de Qualitat de l'Aire 1, Àrea de Barcelona, i la Zona de Qualitat de l'Aire 2, Vallès - Baix Llobregat, amb una resolució espacial de 1x1 km2.

El model de pronòstic utilitzat és ARAMIS (Regional Air-Quality Modelling Integrated System), que és un sistema de modelització de la qualitat de l’aire desenvolupat per MaiR (Mesoscale and Microscale Atmospheric Modelling and Research Group), grup d’investigadors del Departament d´Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, sota encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest model de pronòstic conté un model d’emissions que està desenvolupat segons dades subministrades per la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Els valors superiors a 40µg/m3 representen una superació del valor límit anual

Els valors superiors a 40µg/m3 representen una superació del valor límit anual.

Informació relacionada

Els valors superiors a 120µg/m3 representen una superació del valor objectiu per a la protecció de la salut humana. Aquest valor es calcula d’acord amb les mitjanes 8-horàries mòbils, calculant el màxim d’aquestes mitjanes per a cada dia i, finalment, escollint el 26è valor més elevat.

Els valors superiors a 40µg/m3 representen una superació del valor límit anual.

Els valors superiors a 40µg/m3 representen una superació del valor límit anual.

Informació relacionada

Els valors superiors a 50µg/m3 representen una superació del valor límit diari (que permet un màxim de 35 superacions del valor 50 de les mitjanes diàries).

Data d'actualització:  17.05.2016