• Imprimeix

Contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica pot tenir diferents definicions. En general, es defineix com la presència a l’atmosfera de substàncies o formes d’energia que impliquin molèstia greu, risc o dany per a la seguretat o la salut de les persones, el medi ambient i altres béns.

Tot i que la preocupació per la contaminació atmosfèrica fa molt temps que existeix, el seu abordatge científic generalitzat es va iniciar amb la revolució industrial. Des d’aleshores, les coses han canviat molt pel que fa als contaminants i les fonts emissores.