• Imprimeix

Inventaris d'emissions atmosfèriques

Els inventaris d’emissions atmosfèriques són un eina per avaluar les aportacions de contaminants de cada font emissora a l’atmosfera.

A banda de poder fer un seguiment de l’evolució de les emissions per a cada font emissora al llarg del temps, els inventaris també s’utilitzen per:

  • Fer una diagnosi sobre el territori del grau d’implicació de cada font emissora a la contaminació atmosfèrica
  • Avaluar l’eficàcia de mesures pensades per reduir les emissions com es fa en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric
  • Poder pronosticar la qualitat de l’aire a partir de models matemàtics

Generalment, les fonts d’emissió considerades són el sector industrial, el sector domèstic i de serveis, el transport terrestre, el transport marítim, el transport aeri, l’agricultura, el tractament i eliminació de residus i les fonts naturals.

Els contaminants considerats són, entre d’altres, NOx, COVNM, CO, PM10, PM2.5, etc.