• Imprimeix

Conceptes clau

Fonts d'emissió de contaminants

Les fonts de contaminants es poden classificar en tres grups:

  • D'origen natural: com per exemple les emissions d'un volcà.
  • D'origen natural accelerat per l'activitat humana: com per exemple un incendi.
  • D'origen antropogènic: és l'emissió introduïda a l'atmosfera per l'activitat de l'home, com per exemple les emissions del tub d'escapament dels cotxes, les emissions de les activitats industrials, etc.