• Imprimeix

Focus d'emissions industrials

Focus emissors a l'atmosfera

Com a emissió a l’atmosfera s’entén l’emanació de contaminants a l’aire. Aquesta sortida de càrrega contaminant a l’atmosfera pot ser de manera canalitzada a través d’una xemeneia o una emissió difusa.

Un focus canalitzat és un element o dispositiu a través del qual té lloc una descàrrega a l'atmosfera de contaminants atmosfèrics, de forma contínua, discontínua o puntual i amb origen en un únic equip o en diversos equips, processos i/o activitats i que puguin ser recollides, per a la seva emissió conjunta a la atmosfera.

Per emissió difusa s’entén tota descàrrega a l'atmosfera, no realitzada per focus canalitzats, contínua o discontínua, de partícules o gasos procedents directament o indirectament de qualsevol font susceptible de produir contaminació atmosfèrica.Queden incloses les emissions no capturades alliberades a l'ambient exterior per finestres, portes, respiradors i obertures similars, o directament generades a l’exterior.