• Imprimeix

El control i la inspecció

El control i la inspeccio

Els focus emissors s’han de mesurar en funció de la seva incidència ambiental amb més o menys freqüència. Per controlar els focus emissors industrials i comprovar el compliment dels límits d’emissió es disposa de dos sistemes:

  • Mesuraments puntuals que efectua un tècnic quan pren mostra, habitualment per  triplicat, dels contaminants emesos per la xemeneia.Es fa de manera manual, es capta el contaminant de la xemeneia i s’analitza en un laboratori, o es llegeix directament la concentració de manera directa amb un equip electrònic.
  • De manera automàtica amb Sistemes Automàtics de Mesurament (SAM), que són equips electrònics que mesuren en continu l’emissió de contaminants dels focus. En funció de la incidència ambiental d’algunes instal·lacions, ja sigui per normativa sectorial, ja sigui per requisit dins del seu permís ambiental, han de disposar d’aquests analitzadors en continu en determinats focus emissors. Alguns d'aquests sistemes estan connectats a la Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC).