• Imprimeix

Autoritzacions i notificacions d'emissions

Són sotmesos al règim d’autorització d’emissions a l’atmosfera els establiments on es desenvolupin activitats pertanyents al grup A o B del Reial decret 100/2011 (CAPCA) i que no estiguin subjectes al règim d’autorització ambiental o llicència ambiental de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Per sol·licitar l’autorització d’emissions a l’atmosfera s’ha de presentar el formulari d’informació tècnica per als establiments sotmesos a autorització d’emissions.

Són sotmesos al règim de notificació d’emissions els establiments on es desenvolupin activitats pertanyents al grup C del Reial decret 100/2011 (CAPCA) i que no estiguin subjectes al règim d’autorització ambiental o llicència ambiental de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Per dur a terme el tràmit de notificació d’emissions s’ha de presentar el formulari d’informació tècnica per als establiments sotmesos a notificació d’emissions.