• Imprimeix

Emissions a l'atmosfera

Emissions industrials

La contaminació de l’aire és un procés que s’inicia amb l’emissió de contaminants a l’atmosfera i les emissions dels focus industrials en són una font. Per això, se n’ha de fer una vigilància i un seguiment.

Mitjançant l’aplicació de normativa específica del control de les emissions industrials – des de la normativa europea, passant per l’estatal o la catalana – es fixen els valors límits d’emissió als focus emissors de les indústries susceptibles d’emetre contaminants i se’n  fixa una periodicitat de mesurament per tal de controlar-ne el compliment.