• Imprimeix

Acords d'ordenació ambiental d'infraestructures

L'article 10 del Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació, estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya fer l'ordenació ambiental d'aquests tipus d'instal·lació quan es troben ubicades en demarcació no urbana, mentre que l'ordenació en la demarcació urbana correspon als ajuntaments.