• Imprimeix

Instal·lacions radioelèctriques

Instal·lació de radiocomunicació

En matèria d’instal·lacions radioelèctriques el Departament de Territori i Sostenibilitat, els darrers anys, ha actuat en dos àmbits: 

  • Ordenació ambiental d'infraestructures de radiocomunicació fora de l'àmbit urbà.
  • Classificació de les instal·lacions de radiocomunicació dins la normativa de prevenció i control d'activitats.