• Imprimeix

Instal·lacions radioelèctriques

Instal·lació de radiocomunicació

En matèria d’instal·lacions radioelèctriques el Departament de Territori i Sostenibilitat va actuar, fins el 2014, en diversos àmbits: 

  • Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació fora de l'àmbit urbà.
  • Classificació de les instal·lacions de radiocomunicació dins la normativa de prevenció i control d'activitats. Assessorament als ens locals.
  • Participació en el Projecte LIFE09 ES/ENV/000505 Radio-electric governance: environment and electronic communications policies for deployment of radiocom infraestructures

Per a més informació adreceu-vos a la direcció general competent en matèria de telecomunicacions.