• Imprimeix

Fonts

Imatge

L’olor pot tenir diversos orígens en funció de la font que la genera i, per tant, la manera de tractar les molèsties que s’hi associen s’ha d’abordar d’una manera diferent. S’ha de tenir en compte que l’afectació sobre l’entorn varia i té unes característiques específiques segons el tipus de procedència. Així, per exemple, podem trobar-nos des de situacions en què hi hagi àrees extenses afectades fins a fenòmens puntuals, tant en l’àmbit espacial com temporal.

D’altra banda, l’origen de les olors determina l’òrgan administratiu competent per a la resolució de les queixes i la capacitat d’actuació dels diferents actors implicats.

Actualment la normativa existent en altres països es basa principalment en la regulació de l’impacte odorífer originat per les activitats industrials i ramaderes. A Catalunya hi ha ordenances municipals que aborden la problemàtica de les olors d’una manera més genèrica.

Data d'actualització:  16.06.2010