• Imprimeix

Avaluació

En aquest apartat trobarem eines que ens permeten avaluar tant de manera qualitativa com quantitativa l’olor percebuda, així com el grau de molèstia que s’hi associa.