Material de sensibilització ambiental

El Servei de Prevenció i control de la Contaminació Acústica i Lumínica assessora, impulsa i promou l'aplicació de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i del reglament que la desenvolupa. D'acord amb aquestes competències, s'ha publicat el següent:

Data d'actualització:  24.03.2016