Els criteris fonamentals que determinen les característiques que ha de tenir una instal·lació d’il·luminació, i que per tant s'han de conèixer abans d’emprendre qualsevol acció (disseny, modificació, inspecció, atorgament de llicència o autorització...), són els següents:

  • La vulnerabilitat de l’entorn envers la contaminació lumínica. Cal consultar en el mapa publicat per la Generalitat de Catalunya en quina zona de protecció està ubicada la instal·lació. La vulnerabilitat de l’entorn determina la quantitat de llum que pot anar al cel, el tipus de làmpades i la intrusió permesa als entorns naturals del voltant o als habitatges particulars.
  • L’ús a la que va destinada la instal·lació. Els nivells d’il·luminació, l’índex de reproducció cromàtica, etc. de referència venen definits per l’ús a què va destinada la instal·lació (els requisits no són els mateixos per a una àrea d’aparcament que per a una àrea de càrrega i descàrrega en una industria petroquímica).
  • L’horari de funcionament de la instal·lació d’il·luminació. En el cas que la il·luminació funcioni en horari nocturn, cal que compleixi els preceptes definits a aquest efecte.
    • Horari nocturn: de les 0:00 hores en horari oficial d’hivern i de la 1:00 en horari oficial d’estiu (en les zones E1 i E2 fora del nucli urbà l’horari de nit s’inicia una hora abans) fins a la sortida de sol.
    • Horari de vespre: des de que es pon el sol fins que comença l’horari de nit.

En funció d’aquest tres criteris s’estableixen les característiques permeses dels aparells d’il·luminació exterior i dels nivells de llum.

1. Làmpades
2. Llums
3. Nivells d’il·luminació
4. Nivells de luminància
5. Nivells màxims d’intrusió lumínica