mapa

Els espais de medi nocturn protegit són aquells que disposen d’unes bones condicions de foscor natural durant la nit i que disposen de regulació específica per mantenir i millorar la qualitat del seu medi nocturn.

Existeixen dues classificacions d’àrees de qualitat nocturna a la legislació catalana: 

  • Els punts de referència
  • Els espais amb un cel nocturn de qualitat (ECNQ)

L’Inventari amb les dades de les àrees de qualitat ambiental nocturna a Catalunya es publica en format mapa (com es pot veure a la imatge d’aquesta pàgina). En el mapa es classifiquen les àrees en funció de la seva qualitat de cel nocturn essent:

  • Excel·lent: les que tenen visibilitat potent de la Via Làctia a ull nu.
  • Molt bona: les que tenen visibilitat de la Via Làctia i la contaminació lumínica no afecta notablement la qualitat del cel.
  • Bona: si es detecta la Via Làctia la majoria del temps. Hi ha presència de fonts de contaminació lumínica puntuals que sabotegen la qualitat del cel.